Rechtszaak Eegalease komt door vonnissen in het nieuwe jaar in een stroomversnelling 30-12-2003
Partners succesvol in drietal rechtszaken tegen Dexia;  

Rechtszaak Eegalease komt door vonnissen in het nieuwe jaar in een stroomversnelling, eindvonnis Kantonrechter in 2004 verwacht  

Amsterdam, dinsdag 30 december 2003 - De Kantonrechter te Amsterdam heeft onlangs ook in de zaak Eegalease / Dexia bepaald, dat een aandelenleaseovereenkomst moet worden beschouwd als een overeenkomst van koop op afbetaling. Dit is de derde keer dat een Kantonrechter tot dit oordeel komt. Deze voor de Stichting Eegalease zeer positieve vonnissen betekenen een belangrijke stap voorwaarts.   

Dit soort overeenkomsten moeten op grond van de gezinsbeschermende bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek ook door de partner worden ondertekend. Bij Legio Lease-contracten is dit in vrijwel geen enkel geval gebeurd. De partners, van wie de handtekening ontbreekt, kunnen op grond daarvan de vernietiging van de overeenkomst eisen. Alle betalingen zullen bij vernietiging, naar het oordeel van de Stichting Eegalease, moeten worden teruggedraaid en eventuele schulden komen te vervallen.  

De stichting verwacht in 2004 een eindvonnis van de Kantonrechter; als tot in hoogste instantie (de Hoge Raad) zou worden doorgeprocedeerd, verwacht de stichting in 2006 de definitieve uitspraak.  

Begin 2003 is de Stichting Eegalease opgericht, waarin de partners van effectenleasecontractanten zich hebben verenigd. Eegalease stelt zich op het standpunt dat aandelenlease huurkoop (een vorm van koop op afbetaling) is en eist, tezamen met een aantal van deze partners, bij de Rechter vernietiging van de effectenleasecontracten vanwege het ontbreken van de handtekeningen van de partners.  

Er hebben zich inmiddels ruim 15.000 mensen aangemeld bij de Stichting Eegalease. Zij zijn de partners van de ca. 90.000 effectenleasecontractanten, die zich hebben aangesloten bij de zuster stichting Leaseverlies. Deze stichting procedeert ook tegen Dexia. De effectenleasecontractanten zijn met forse schulden blijven zitten.