Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bereiken akkoord op hoofdlijnen met Dexia onder leiding van bemiddelaar Duisenberg 29-04-2005
Den Haag, vrijdag 29 april 2005 – De Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) hebben een akkoord bereikt met Dexia over een oplossing van de aandelenleaseproblematiek. Genoemde partijen zullen het bereikte onderhandelingsresultaat nu voorleggen aan hun achterban met een positief advies. Dit akkoord biedt op korte termijn duidelijkheid voor de betrokkenen en kan jarenlange procedures met bijbehorende kosten en onzekerheid voorkomen. Het bevat een redelijke en billijke compensatie voor grote groepen belanghebbenden. Daarnaast is een ruimere coulance regeling afgesproken voor mensen met financiŽle problemen. Deze regeling geldt ook voor mensen die al eerder het Dexia aanbod hebben aanvaard.

De oplossingen zijn zowel van toepassing op overeenkomsten die zijn beŽindigd vanaf januari 1997, als op lopende overeenkomsten.

  • CliŽnten met een effectenleaseovereenkomst krijgen een korting van tweederde op hun mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliŽnt worden verrekend.
  • CliŽnten die op basis van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek (meetekenen van de partner) tijdig en op correcte wijze vernietiging van de overeenkomst hebben ingeroepen krijgen een volledige korting (100%) op de mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliŽnt worden verrekend.
  • CliŽnten met een product dat niet kan eindigen met een restschuld krijgen 10% korting op de restschuld die na vroegtijdige beŽindiging zou kunnen ontstaan.
  • CliŽnten die het Dexia aanbod hebben aanvaard krijgen een vierde optie; bij direct aflossen van de restschuld wordt een korting van eenderde gegeven.
  • De bestaande coulanceregeling van Dexia die bedoeld is om sociale problemen te voorkomen en voor alle cliŽnten toegankelijk is, wordt verder verruimd.