EEGALEASE VERKRIJGT VERBOD OP NIEUWE INCASSOPROCEDURES 30-12-2004
Op 14 december 2004 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Dexia verboden om in de periode van de dag van deze uitspraak tot 15 april 2005
dagvaardingen uit te brengen voor procedures in eerste aanleg tegen personen
met wie zij een aandelenlease-overeenkomst is aangegaan voor ťťn van de in de
volgende producten:

10 = 20 Effect 4 = 10 Effect 4 = 10 Effect Vooruitbetaling
AEX Plus Effect AEX Plus Effect Vooruitbetaling AEX-Herstelplan Lease-Service
Agiostock Jubilieumplan Agio-Stockplan Agio-Stockplan Plus
All Round Effect All Round Effect Storting All Round Sparen
All Round Sparen Storting Altijd Doen Plan Auto Effect
Beleggen met bonus Beleggen met korting Beleggersplan
BMW Rijbeleg Bonus Beleggen Bonus Effect
Capital Effect Capital Effect Vooruitbetaling Cash Clicken Geldmandje
Cash Clicken Happy Beursday Cash Clicken Happy Geldmandje Cash Clicken Lease-Service
ClickLeasen Condor Plan Direct Rendement Effect
DuoLease Euro Effect Euro Rente Wereld
Feestplan I Feestplan II Flamingo Plan
Gianni Romme Effect Giga-Garant Index Plus
Inkomens Effect Interest Refund Effect Kinder-Spaarleasen
KoersExtra KoersExtra Storting KoersKlimmer
KoersLeasen Korting Kado Korting Koers
Kwakkel-Koers Labouchere KoersLIFT Legio Bespaarplan
Legio Extra Bonus Legio Garantplan Legio Garantplan Storting
Legio IB* Plan Legio Jubileumplan Legio Parelplan
Legio Pessimisten Plan Maximaal Rendement Effect MultiClick Effect
Multiplier Effect No-Risk Overwaarde Effect met herbelegging
Overwaarde Effect zonder herbelegging Pensioen Effect met herbelegging Pensioen Effect zonder herbelegging
Personeels Feestplan Premium Effect Prive Pensioen Effect
Profit Effect Refund Effect RenteRemmer
Safe Invest SafeLeasen Security Effect
Security Effect Plus SneeuwbalEffect SpaarExtra
SpaarExtra Storting Spaarleasen Spaarleasen Plus
Triple Effect Troefplan Vrijdag-Garantieplan
Winstver10dubbelaar Winstverbeteraar WinstverDriedubbelaar
Winstverdubbelaar


Wel moet zijn voldaan aan alle volgende voorwaarden (loopt u dit punt voor
punt goed na):

I) ten tijde van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst(en) was sprake
van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de contractant en is dit met
een bewijsstuk aan Dexia aangetoond;
II) de effectenlease-overeenkomst(en) is (zijn) aangegaan
na 1 februari 2000;
III) de effectenlease-overeenkomst(en) is (zijn) niet mede-ondertekend
door de echtgenoot of partner;
IV) de echtenoot/geregistreerde partner heeft de
effectenlease-overeenkomst(en) vernietigd op grond van artikel 1:89 BW
V) de effectenleasecontractant en de echtenoot/geregistreerde partner hebben
niet schriftelijk afstand gedaan van hun rechten (door bijvoorbeeld "het
Dexia-Aanbod' te aanvaarden);

Als u aan Dexia nog geen schriftelijk bewijsstuk heeft gestuurd van het feit
dat u ten tijde van het aangaan van de effectenlease-overeenkomst was gehuwd,
raden wij u aan om dit op basis van deze uitspraak alsnog te doen. U kunt dat
doen door bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin u bent ingeschreven
een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te vragen. U moet
nadrukkelijk vragen in dit uittreksel opgave te doen van de ingeschreven
huwelijken, geregistreerd partnerschappen, echtscheidingen en/of beŽindigingen
geregistreerd partnerschap. Aan dit uittreksel zijn overigens wel kosten
verbonden. Informatie daarover kunt u krijgen bij de Burgerlijke Stand van uw
gemeente.

LET OP! De brief met het bewijsstuk dient aangetekend verzonden te worden
waarbij het van groot belang is dat u vooraf zelf een kopie maakt voor uw eigen
archief en de handtekeningkaart (van het aantekenen) goed bewaart! U hoeft geen
kopie aan de Stichting Eegalease te sturen!

LET OP! Mocht u ongeveer twee weken na verzending geen bericht van ontvangst
terug hebben ontvangen, dient u op het postkantoor navraag te doen. Het kan
zijn dat de geadresseerde van een aangetekende brief weigert het bericht van
ontvangst te tekenen. In zo'n geval krijgt de afzender het bericht van
ontvangst terug met de vermelding dat de brief wťl is uitgereikt maar dat de
geadresseerde het bericht van ontvangst niet wil tekenen. Volgens TPG tekent in
dat geval de postbode zelf en dat heeft ook rechtsgeldigheid. Uiteraard moet u
het bericht van ontvangst (samen met de kopie van de stuitingsbrief) goed
bewaren!

Bent u al gedagvaard?
In hetzelfde vonnis heeft de rechter Dexia verboden om dagvaardingen, die op 14
december 2004 al wel zijn uitgebracht (dus aan de aandelenleasecontractant zijn
uitgereikt door een deurwaarder), maar nog niet zijn aangebracht bij de
rechter, alsnog aan te brengen bij die rechter. De aandelenleasecontractant,
c.q. zijn partner, moet wel tenminste 24 uur voor de dag waartegen gedagvaard
is, aan Dexia hebben aangetoond dat aan de hierboven genoemde voorwaarden is
voldaan.

Let op! De dagvaarding (het stuk dat u van de deurwaarder hebt ontvangen)
vermeldt een datum, waarop u zich uiterlijk bij de Rechtbank (met een
procureur) of de sector Kanton (in persoon of bij gemachtigde) moet melden. Die
datum, is de datum waartegen is gedagvaard. Uiterlijk 24 uur voor deze dag moet
u Dexia aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan.

OPROEP:
Als u meent dat Dexia u in strijd met deze uitspraak heeft gedagvaard of de
dagvaarding in strijd met deze uitspraak heeft aangebracht bij de Rechtbank of
de sector Kanton, stuur dan de volgende stukken aan Eegalease (t.a.v. de heer
J.L. Zijlma, Postbus 30457, 2500 GL Den Haag):

* een kopie van de dagvaarding;
* een kopie van de effectenlease-overeenkomst(en);
* een afschrift van de vernietigingsbrief die u hebt verzonden aan Dexia
alsmede een kopie van het bewijs van verzending daarvan;
* een afschrift van de brief (met bijlagen) waarmee u het bewijs van uw
huwelijk / geregistreerd partnerschap aan Dexia hebt toegezonden alsmede een
kopie van het bewijs van verzending daarvan.

LET OP! Stuur slechts kopieŽn op. Stichting Eegalease zal deze stukken niet
bewaren en deze stukken worden niet geretourneerd.

LET OP! Over de vraag of u wel of niet voldoet aan de hierboven genoemde
voorwaarden zal niet worden gecorrespondeerd.

Niet stoppen met betalen
Om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft de Stichting altijd geadviseerd
? en dat doet zij nog steeds ? om de betalingen aan Dexia ?onder protest? voort
te zetten. U kunt dit doen door bij de overschrijving van de betalingen aan
Dexia in het vakje ?mededelingen? de woorden ?onder protest? op te schrijven.
Indien uw betalingen via automatische incasso worden geÔncasseerd, kunt u dit
in een aangetekende brief (met behoud van een kopie) aan Dexia duidelijk maken.
De vermelding dat u onder protest betaalt is van belang omdat zo duidelijk
gemaakt wordt dat u niet stilzwijgend met de betalingen instemt. Hetzelfde
geldt voor het voldoen van een restschuld na beŽindiging van het contract. Wij
raden u ten zeerste aan ook dit ?onder protest? te doen.

LET OP! Stopt u toch met betalen, dan loopt u een aanzienlijk risico. Mocht het
Gerechtshof of de Hoge Raad alsnog menen dat de vernietiging ten onrechte heeft
plaatsgevonden en de contractant daarom alle verplichtingen uit de
effectenlease-overeenkomst zal moeten nakomen, dan zult u het gehele
verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en kosten alsnog ineens aan Dexia
moeten overmaken.