Eegalease wil Dexia dwingen incassoprocedures te staken 25-11-2004
Kort geding op dinsdag 7 december

Den Haag, woensdag 24 november 2004 – Stichting Eegalease en de Consumentenbond hebben een kort geding tegen Dexia aangespannen om een einde te maken aan de incassoprocedures die Dexia tegen de gedupeerden van aandelenlease voert. Eerder dit jaar deed de Stichting al meerdere malen een dringend beroep op Dexia om de incassoprocedures op te schorten tot de rechter zich in de zaak zou uitspreken.

Stichting Eegalease en de Consumentenbond zijn samen met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) van mening dat voortzetting van de incassoprocedures na de uitspraak van de rechtbank afgelopen augustus onrechtmatig is. De Amsterdamse Rechtbank oordeelde toen in het voordeel van Stichting Eegalease, waardoor de partners van de contractanten die niet hebben meegetekend voor de aandelenlease-overeenkomst, deze overeenkomst kunnen laten vernietigen.

“Dexia heeft steevast de druk opgevoerd door deurwaarders te sturen naar mensen die niet kunnen betalen en daardoor met hun rug tegen de muur staan. Dat hebben wij altijd zeer betreurd, maar juridisch was er weinig tegen te doen. Nu de rechter ons eind deze zomer echter in gelijk heeft gesteld, zijn wij van mening dat Dexia niet langer gerechtigd is de incassoprocedures voort te zetten,” aldus een woordvoerder van de Stichting.

Eind november spraken nog eens drie rechtbanken zich uit ten gunste van Stichting Eegalease. Dat maakt de zaak over de incassoprocedures volgens de Stichting alleen maar sterker. Deze zaak komt op dinsdag 7 december voor bij de Amsterdamse Rechtbank op de Parnassusweg.

Bij de Stichting Eegalease zijn inmiddels bijna 19.000 mensen aangesloten.