Rechtbank Amsterdam: “Aandelenlease is huurkoop”: Grote overwinning voor gedupeerden 25-08-2004
Den Haag, woensdag 25 augustus 2004 – De Stichting Eegalease en de Consumentenbond hebben vandaag een grote overwinning geboekt. De rechtbank Amsterdam oordeelde in de collectieve rechtszaak die Eegalease met de Consumentenbond en gesteund door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was aangegaan, dat aandelenlease wel degelijk een vorm van huurkoop is.

Huurkoop valt onder de gezinsbeschermende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (art. 1.88). Deze bepalingen vereisen dat de partner van de contractant (de ‘eega’) ook een handtekening moet zetten bij koop op afbetaling. Dexia en haar voorganger Aegon dachten echter met één handtekening te kunnen volstaan. De consequentie van de uitspraak is dat de partners van de contractanten de overeenkomst kunnen laten vernietigen waardoor niet alleen hun restschuld wordt kwijtgescholden, maar ze ook nog eens hun inleg plus de wettelijke rente kunnen terug krijgen. Dat de uitspraak rechtstreeks van toepassing is op individuele beleggers blijkt uit het oordeel van de rechtbank dat de drie individuele gevallen die zijn meegenomen in de dagvaarding hun geld moeten terugkrijgen.

De rechtbank Amsterdam staat bepaald niet alleen in haar conclusie. Twaalf van de negentien rechtbanken in ons land hebben in individuele zaken al aangegeven dat er hier sprake van huurkoop is. Ook de drie hoogleraren die door de Stichting zijn geraadpleegd delen die mening, alsmede de deskundigen die door de commissie Oosting om advies zijn gevraagd.

De rechter oordeelde verder dat de Stichting Eegalease niet gemachtigd is om de contracten collectief te laten vernietigen. Dit betekent dat individuele partners met dit vonnis in de hand de kantonrechter te Amsterdam zelf om vernietiging moeten vragen. De Stichting, de Consumentenbond en de VEB hebben begin volgende week overleg om te bespreken op welke wijze de financiële afwikkeling toch gebundeld kan worden. Dat lijkt ook in het belang van de rechtbank omdat anders vele duizenden individuele dagvaardingen zullen volgen.

Bij de Stichting Eegalease zijn ruim 16.500 mensen aangesloten.

De Stichting zal zo spoedig mogelijk met nadere informatie komen over de verdere gang van zaken.