Vonnis verwacht op 30 juni 2004 27-05-2004
In de zaak Eegalease - Dexia wordt een vonnis verwacht op 30 juni 2004.
Wel is het mogelijk dat op die datum de Kantonrechter het vonnis
aanhoudt. In dat geval zal op 30 juni 2004 een nieuwe datum worden
bepaald. Zodra meer bekend is zullen wij u nader informeren.

(05-05-2004)