Vonnis in zaak Eegalease - Dexia spoedig verwacht. 29-04-2004
Op dinsdag 27 april jl. is de Conclusie van Dupliek in voorwaardelijke reconventie genomen, waarmee in beginsel de procedure is afgerond en de Kantonrechter vonnis zal kunnen wijzen. Dexia zou in theorie pleidooi kunnen vragen (net als Eegalease overigens), maar Eegalease heeft de Kantonrechter aangegeven geen pleidooi te wensen en verzocht vonnis te wijzen. In andere woorden: een vonnis kan binnenkort verwacht worden. Zodra hierover meer nieuws is zal de Stichting dit zo spoedig mogelijk laten weten.