Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de CGA naar aanleiding van de uitspraken die de Klachtencommissie DSI heeft gedaan in de 10 modelzaken. 16-04-2004
De verwachting bestaat dat op een termijn van enkele weken nadere mededelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot deze gesprekken.

Er is in de procedure van de Stichting Eegalease / Dexia Bank door Dexia een schriftelijk stuk genomen (de zgn. Conclusie van Dupliek in conventie, tevens houdende Conclusie van Repliek in reconventie). Eegalease zal op dit stuk kunnen reageren op een termijn van vier weken. Bijzondere omstandigheden daargelaten zal dit het laatste schriftelijke stuk zijn dat bij het Kantongerecht gewisseld zal kunnen worden. Wel zullen partijen desgewenst pleidooi kunnen vragen.